Nyheder fra bestyrelsen   

​I fortsættelse af nedenstående er der NYT fra bestyrelsen HER som .pdf fil

   Til medejerne af Ejerforeningen Strandslot,

   I fortsættelse af den seneste information fra bestyrelsen kan jeg oplyse, at bestyrelsen er ved at           skabe et overblik over situationen efter den hidtidige formand Henrik Brogaards afgang.

   Bestyrelsen holder et længere bestyrelsesmøde den 3. november 2018, hvor vi drøfter situationen         med henblik på at sikre den bedste løsning for Strandslot frem mod den ordinære generalforsamling     den 5. april 2019.

   Efter bestyrelsesmødet vil der blive udsendt et Nyhedsbrev, der mere detaljeret vil orientere om           situationen og de tiltag, der er gjort omkring Strandslot.

   Med venlig hilsen

   Jens Ahm
   fungerende formand

   8. oktober, 2018

Ovennævnte skrivelse henviser til orientering fra Henrik Brogaard samt Bestyrelsen ultimo august...

                 

            Databeskyttelse​sforordningen, der træder i kraft den 25. maj, 2918, er nu indarbejdet i en ny                PRIVATLIVSPOLITIK for medlemmer af Ejerforeningen Strandslot samt dennes ansatte.

            En fortegnelse over hvorledes STRANDSLOT arbejder med de respektive personoplysninger,                    vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de er godkendt af bestyrelsen.

star

Administrator Jesper Andersen har opsagt sin stilling pr. den 30. april. Jesper Andersen har begrundet sin opsigelse med, at stillingen ikke svarede til hans forventninger. Bestyrelsen har accepteret fratrædelsens korte varsel.

****

Den 15. maj starter Boye Meyer som vikar i administrator stillingen. Bestyrelsen er tilfreds med, at der hurtigt er en vikar på plads i stillingen og har aftalt med Boye, at han arbejder i denne sæson, indtil der findes en varig løsning på posten.

Boye er en 74 årig handyman, der blandt andet har en håndværksmæssig baggrund.

Bestyrelsen ønsker alle ejere en god sommer.​

Henrik Brogard

1. maj, 2018​

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook