NYHEDSBREV august 2017


Kære medejere,

Lidt nyt fra bestyrelsen, der har modtaget henvendelser fra medejere, der har et behov for et forum til at skabe kontakt til andre, der ønsker at leje en lejlighed der ikke benyttes af ejeren.

Bestyrelsen har, efter samråd med vor webmaster, besluttet at køre en forsøgsperiode frem til næste generalforsamling. Dette indebærer, at man som ejer kan lægge sin lejlighed på STRANDSLOT’s hjemmeside www.strandslot.dk (undermenu til "Bytteforum"), såfremt man ikke selv skal anvende den, og dermed gerne vil fremleje den.

Det vil foregå på den måde, at man sender en mail til ejerforeningenstrandslot@hotmail.com med oplysning om hvilken uge (husk dato, da det jo er RCI kalenderen, der gælder), lejlighedsnummer, pris samt ejers telefonnummer.

Det er vigtigt at være opmærksom på at BETALINGEN er et mellemværende mellem ejer og lejer, og dermed STRANDSLOT uvedkommende.

Med hensyn til at prisfastsætte hvad en uge skal koste, er det udelukkende op til den enkelte medejer at fastsætte prisen. Fuldstændig som når en medejer ønsker at sælge sin lejlighed.

Bestyrelsen ser det som en mulighed for at servicere de medejere, der ønsker at udleje og håber samtidigt, at en lejer kan få lyst til at blive medejer og vi dermed kan få solgt flere lejligheder.

NB: Husk at der er afskedsreception for slotsforvalter Frank Pedersen den 25. august

NB NB: Bestyrelsen arbejder fortsat med forslaget vedrørende problemstillingen "uge 9"

Fortsat god sommer,

Henrik Brogaard

​​


Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook