julepynt                                          star

    Nyhedsbrev december 2017

  Bestyrelsen har på møde i november gennemgået STRANDSLOTs bygninger sammen med                slotsforvalter Jesper, og vi har med tilfredshed konstateret, at ud over almindelig vedligehold,          fremtræder ejendommen – også bag facaden, i god stand.

  Der er truffet beslutning om renovering af romerbadet, hvilket arbejde påregnes udført primo          2018, således at det forventes klart til sæsonstart.

  Endvidere har bestyrelsen besluttet at skrinlægge overvejelserne om at lukke uge 9. De                  økonomiske kendsgerninger viser, at en lukning vil være særdeles bekostelig for ejerforeningen.      Nærmere herom på generalforsamlingen den 20. april 2018.

  Alle ejere samt medarbejdere på STRANDSLOT ønskes en glædelig Jul samt   

  et godt Nytår.

  P. b. v.

  Henrik Brogaard

Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook