Arkiv

  Indkaldelser med årsberetninger og regnskab

  20082008 Ekstraord.​ • 2009​ • 2009 Ekstraord.​ • 2010​ • 20112012​​ • 2013 •      201420152016 201720182019

​​

   Referater fra Generalforsamlinger

​   20072007 Ekstraord.200820092009 ekstraord.20102011 •                 20122013  2013 Ekstraord.20142015201620172018

******************​

  Nyheder fra bestyrelsen   

Til delejerne i Ejerforeningen Strandslot, Sandvig

Bestyrelsen ønsker alle medejere et godt nytår.​

​Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 5. april, 2019 skal, ifølge vedtægterne, være fremsendt til bestyrelsen senest fredag den 1. februar. Denne tidsfrist gælder ikke kandidater til bestyrelsen m.v. Her kan forslag fremsættes på selve generalforsamlingen. Det kan oplyses, at den samlede bestyrelse fratræder på generalforsamlingen. Selvom bestyrelsen er vidende om, at fem kandidater har tilkendegivet, at de stiller op, skal vi opfordre til, at andre medejere stiller op som kandidat til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jens Ahm

fungerende formand

23. januar, 2019

​Jens Ahm

Brian Sønderby

Mai-Britt Hedegaard

Bent Lynge

​Lisbet Willmarst

           +45 29668477​

           +45 23623587

I fortsættelse af nedenstående er der NYT fra bestyrelsen HER som .pdf fil

Til medejerne af Ejerforeningen Strandslot,

I fortsættelse af den seneste information fra bestyrelsen kan jeg oplyse, at bestyrelsen er ved at skabe et overblik over situationen efter den hidtidige formand Henrik Brogaards afgang.

Bestyrelsen holder et længere bestyrelsesmøde den 3. november 2018, hvor vi drøfter situationen med henblik på at sikre den bedste løsning for Strandslot frem mod den ordinære generalforsamling den 5. april 2019.

Efter bestyrelsesmødet vil der blive udsendt et Nyhedsbrev, der mere detaljeret vil orientere om situationen og de tiltag, der er gjort omkring Strandslot.

Med venlig hilsen

Jens Ahm
fungerende formand

8. oktober, 2018

Ovennævnte skrivelse henviser til orientering fra Henrik Brogaard samt Bestyrelsen fra august 2018

                 

 Databeskyttelse​sforordningen, der træder i kraft den 25. maj, 2918, er nu indarbejdet i en ny  PRIVATLIVSPOLITIK for medlemmer af Ejerforeningen Strandslot samt dennes ansatte.

En fortegnelse over hvorledes STRANDSLOT arbejder med de respektive personoplysninger,  vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de er godkendt af bestyrelsen.

star

Administrator Jesper Andersen har opsagt sin stilling pr. den 30. april. Jesper Andersen har begrundet sin opsigelse med, at stillingen ikke svarede til hans forventninger. Bestyrelsen har accepteret fratrædelsens korte varsel.

****

Den 15. maj starter Boye Meyer som vikar i administrator stillingen. Bestyrelsen er tilfreds med, at der hurtigt er en vikar på plads i stillingen og har aftalt med Boye, at han arbejder i denne sæson, indtil der findes en varig løsning på posten.

Boye er en 74 årig handyman, der blandt andet har en håndværksmæssig baggrund.

Bestyrelsen ønsker alle ejere en god sommer.​

Henrik Brogard

1. maj, 2018​

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook