RCI-kalenderen (periodekalenderen)

   MEGET VIGTIG LÆSNING!​

  Det er dit eget ansvar, at du ankommer på den rigtige dag!​

 DATOEN I RCI kalenderen​ ER ALTID DIN ANKOMST LØRDAG! *)

I RCI kalenderen kan du tjekke ANKOMSTDATOEN for den lejlighedsuge,   du   ejer. Gå ind under timeshare-ugenummeret, og se under det   respektive årstal hvilken ankomstdato, der gælder i det pågældende år       for DIN uge.

*)I ugerne 51 og 52 er startdatoerne dog ALTID den 22 dec. og 29 dec.

 Vær opmærksom på, at periodekalenderen, også kaldet RCI- og Timeshare kalen-   deren - kært barn har mange navne, benytter et særligt uge nummererings system,   som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med den almindelige kalenders   nummerering. Det skyldes, at timeshare uge nr. 1 altid starter på den første lørdag i   hvert kalenderår (som i visse tilfælde er i resterne af sidste års uge 53). Det er RCI   kalenderens ugenummererings system, og ikke den almindelige kalenders, der   gælder for din(e) lejlighedsuge(r).

​ 

 I kalenderen er der kolonner i henholdsvis rød og sort. I de sorte kolonner er   time-share ugenumrene forskellige ​fra den almindelige kalenders ugenumre. I de   røde kolonner er timeshare ugenumrene identiske med den almindelige kalender så   du ankommer om lørdagen ugen før og opholder dig på Slottet i din egen uge!

 ... men det er altid selve ankomst lørdagen *) der gælder som første dag i din   periode på Strandslot. Ejendomsinspektøren har desværre alt for ofte set, at   gæster   kommer en uge for tidligt, idet det meste af deres faktiske ferieuge ligger  EFTER det uge-nummer (hvor ankomst lørdagen ligger), de har i deres skøde, i   årene med sorte tal!

  Eksempel: Har du en lejlighed i f.eks. uge 11, er ankomstdatoen i f.eks. 2018   lørdag den 17. marts og du opholder dig til den 24. marts - altså i uge 12!

 Er dette logisk? Nææ, måske ikke... men her anskueliggøres fænomenet med   et   eksempel, hvor den første lørdag på året, for det meste, ligger i uge 1, hvilket så 

 er anderledes i 2021 og 2022, hvor årets første lørdag ligger i uge 53 og I er i jeres   lejlighed i den uge, I ejer. ​lillesmiley

 Kalenderen fra 2030 til 2049 ses HER

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, DK-3770 Allinge   •   Telefon: +45 5648 0315   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook