​​​KLIK PÅ "PRISER" PÅ LISAS SIDE

​​


Kunne du tænke dig at købe en lejlighedsuge på Strandslot anbefaler ejerforeningen, at du retter henvendelse til   ejendomsmægler Lisa Carlsson, specialist i timeshare salg. I modsætning til de mange useriøse tilbud, mange   har fået i Sydeuropa gennem årene, er der fuld lovgivning på området i Danmark. Du får et skøde på din uge   som ved enhver ejendomshandel.

​  Når du køber en timesharelejlighed, har du eneretten til en lejlighed en bestemt uge om året. Når du har   erhvervet dig lejlighedsugen, betaler du en årlig ejerafgift for din uge, som dækker alle drifts- og vedlige-   holdelses omkostninger. I ejerafgiften er der også inkluderet rengøring, sengelinned, håndklæder, brug af alle   fællesfaciliteter, wi-fi etc.​ Ejerafgiften afhænger af lejlighedens størrelse og fastsættes efter Vedtægternes § 4.1.
​  Ejerforeningen har intet forretningsmæssigt engagement med Lisa Carlsson, men vi har erfaring for, at handel   med timesharelejligheder gennem andre firmaer eller ved privat salg har afstedkommet problemer for både køber   og sælger p.g.a. disses manglende kendskab til, og overholdelse af, lovgivningen om handel med timeshares.

​  Vi gør opmærksom på, at en lejlighedsuge først er til købers disposition, når ejerforeningen har modtaget kopi af   et anmærkningsfrit skøde.

​​  Er du potentiel køber til en bestemt lejlighed og/eller uge, kan dit ønske lægges i kartotek og du vil få besked,   når den bliver udbudt til salg.​

​  Kontakt Lisa på telefon 3675 7461 eller email post@timeshare.dk

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, DK-3770 Allinge   •   Telefon: +45 5648 0315   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook