vigtig information til købere​

Vedrørende en ekstraordinær VEDLIGEHOLDELSESAFGIFT, vedtaget på Ejerforeningen Strandslots Generalforsamling den 26. april, 2024:

En køber til lejligheder på Strandslot skal være bekendt med, at det til enhver tid er den, der er registreret som ejer, når den ekstraordinære betaling forfalder, der hæfter for betaling af denne, uanset hvad der ellers måtte være aftalt imellem parterne. Såfremt der findes restancer ved periodens start, vil der ikke være mulighed for at benytte lejligheden i den pågældende periode.

Bestyrelsen anbefaler, at køb og salg sker igennem ejendomsmægler Lisa Carlsson, Timeshare.dk. Her sikres både køber og sælger, at lovgivning vedr. handel med timeshares i Danmark bliver 100% overholdt. Lisa har også alle relevante oplysninger til rådighed, hvad angår vedligeholdelsesafgiften.

Handles der privat, skal køber være opmærksom på, at såfremt der efterfølgende konstateres fejl i forbindelse med handlen, vil dette udelukkende være for købers regning og risiko.

Lisa Carlsson tilbyder også køberrådgivning, hvor hun ikke repræsenterer ​sælger.