PERIODEKALENDEREN​ (rci)

MEGET VIGTIG LÆSNING!​

Det er dit eget ansvar, at du ankommer på den rigtige dag!​

DATOEN I RCI ER DIN ANKOMST LØRDAG! *)

I kalenderen kan du tjekke ANKOMSTDATOEN for den lejlighedsuge, du ejer. Gå ind under timeshare ugenummeret og se under det respektive årstal hvilken ankomstdato, der gælder i det pågældende år for DIN uge.

​   *) I ugerne 51 og 52 er startdatoerne dog ALTID         h.h.v. den 22.  og 29. december (jul og nytår).

I gør jer selv en stor tjeneste ved at melde jeres ankomst senest 10 dage før I kommer - med antal og ca. tidspunkt. Så tjekker ejendomsinspektøren, at jeres dato er korrekt, at I ikke er i restance, samt at der også er redt op i jeres lejlighed til det antal personer, der ankommer. Ellers ligger der linned-pakker, så I selv skal rede sengene.

​****

Nedenstående er måske ikke så vigtigt at vide, men kan være interessant for nogle, hvordan kalenderen fungerer, og hvorfor der er forskel på årene...

​Vær opmærksom på, at periodekalenderen, også kaldet RCI- og Timesharekalenderen - kært barn har mange navne - benytter et særligt uge nummererings-system, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med den almindelige kalenders nummerering. Det skyldes, at timeshare uge nr. 1 altid starter på den første lørdag i hvert kalenderår (som i visse tilfælde er i resterne af sidste års uge 53). Det er periode kalenderens ugenummererings system, og ikke den almindelige kalenders, der gælder for din(e) lejlighedsuge(r).

                                                                ​​Fortsættes. >

I kalenderen er der kolonner i henholdsvis rød​ og sort. I de sorte kolonner er timeshare ugenumrene forskellige ​fra den almindelige kalenders ugenumre. I de røde kolonner er ugenumrene identiske med den almindelige kalender, så du ankommer om lørdagen ugen før, og opholder dig på Slottet i din egen uge!​

Det er altid selve ankomst lørdagen i kalenderen, der gælder som første dag i din periode på Strandslot. Ejendomsinspektøren har desværre alt for ofte set, at gæster kommer en uge for sent, idet det meste af den faktiske ferieuge ligger EFTER det ugenummer, hvor ankomst lørdagen ligger, den man har i sit skøde - i årene med sorte tal. Jeres ugenummer er også nævnt i årsregningen.

Eksempel: Har du en lejlighed i.uge 11, er ankomstdatoen i f.eks. 2018 lørdag den 17. marts og du opholder dig til den 24. marts - altså i uge 12!

Er dette logisk? Nææ, måske ikke... men her anskueliggøres fænomenet med et eksempel, hvor den første lørdag på året, for det meste, ligger i uge 1, hvilket så er anderledes i 2021 og 2022, hvor årets første lørdag ligger i uge 53 (fra året før) og I er i jeres   lejlighed i den uge, I ejer. ​

RCI er et verdensomspændende bytteforetagende, som ikke bare lige kan ændre systemet. Da vi har ejere, der er medlemmer af denne organisation, og andre booker sig ind hos os, kan vi ikke forlade dette samarbejde, indtil andet eventuelt bliver besluttet

​​****

​​Kalenderen fra 2030 til 2049 ses HER

​© Ejerforeningen Strandslot​

Klik for forstørrelse​ på PC/Tablet