PERIODEKALENDEREN​ (rci)

MEGET VIGTIG LÆSNING!​

Det er dit eget ansvar, at du ankommer på den rigtige dag!

DATOEN I RCI ER ALTID DIN ANKOMST LØRDAG! *)

I kalenderen kan du tjekke ANKOMSTDATOEN for den lejlighedsuge, du ejer. Gå ind under timeshare ugenummeret og se under det respektive årstal hvilken ankomstdato, der gælder i det pågældende år for DIN uge.

*) I ugerne 51 og 52 er startdatoerne dog ALTID h.h.v. den 22.  og 29. december.

​Vær opmærksom på, at periodekalenderen, også kaldet RCI- og Timeshare kalenderen - kært barn har mange navne, benytter et særligt uge nummereringssystem, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med den almindelige kalenders nummerering. Det skyldes, at timeshare uge nr. 1 altid starter på den første lørdag i hvert kalenderår (som i visse tilfælde er i resterne af sidste års uge 53). Det er periode kalenderens ugenummererings system, og ikke den almindelige kalenders, der gælder for din(e) lejlighedsuge(r)

I kalenderen er der kolonner i henholdsvis rød​ og sort. I de sorte kolonner er time-share ugenumrene forskellige ​fra den almindelige kalenders ugenumre. I de røde kolonner er timeshare ugenumrene identiske med den almindelige kalender så du ankommer om lørdagen ugen før og opholder dig på Slottet i din egen uge!

... men det er altid selve ankomst lørdagen *) der gælder som første dag i din periode på Strandslot. Ejendomsinspektøren har desværre alt for ofte set, at gæster kommer en uge for sent (det er lørdagen i ugen i ens skøde, man har), idet det meste af den faktiske ferieuge ligger EFTER det uge-nummer (hvor ankomst lørdagen ligger), man har i sit skøde, i årene med sorte tal!- Jeres ugenummer er nævnt i årsregningen.

I gør jer selv en kæmpe tjeneste ved at melde jeres ankomst senest 10 dage før I kommer - med antal og ca. tidspunkt. Så tjekker ejendomsinspektøren, at jeres dato er korrekt, samt at der er redt op i jeres lejlighed☺..

Eksempel: Har du en lejlighed i.uge 11, er ankomstdatoen i f.eks. 2018 lørdag den 17. marts og du opholder dig til den 24. marts - altså i uge 12!

Er dette logisk? Nææ, måske ikke... men her anskueliggøres fænomenet med et eksempel, hvor den første lørdag på året, for det meste, ligger i uge 1, hvilket så er anderledes i 2021 og 2022, hvor årets første lørdag ligger i uge 53 (fra året før) og I er i jeres   lejlighed i den uge, I ejer. 

****

Kalenderen fra 2030 til 2049 ses HER