Logbog for strandslots vedligeholdelse

Bestyrelsen opdaterer logbogen løbende, når der er nyt at fortælle om vedligeholdelsesprojekterne.

27. juni 2024: Vi søger statsstøtte til varmeanlæg​

Strandslots energikonsulent har på vegne af bestyrelsen indsendt ansøgning med henblik på at opnå statsstøtte fra Energistyrelsens varmepumpe-pulje. Installationen af det nye varmesystem skal udføres af Vejleby VVS.​

Strandslots projektudvalg har holdt opstartsmøde med hovedentreprenøren PLE, som nu arbejder med et revideret tilbud på de fire store udendørsprojekter ud fra den forudsætning, at alle fire facader renoveres på én gang i næste lukkeperiode. Det omfatter vedligeholdelse af facader, gesimser, zinkafdækninger, altaner og altangange, stålkonstruktioner samt hoveddørstrappen og betonterrassen. ​

Hulmursisolering af slottets anden sal holdes uden for totalentreprisen –vi er i gang med at finde den rette samarbejds- partner Også dette projekt skal gennemføres i løbet af den kommende lukkeperiode.​

Men de første arbejder på Strandslot bliver en udvidelse af renovationsskuret, så det er klar, når Bornholm indfører affaldssortering 1. oktober. Et andet mindre projekt skal afhjælpe indsivning af vand i fundamentet. PLE udarbejder tilbud på de to opgaver og søger byggetilladelse til skuret.​​

17. juni 2024: Så er vi i gang !

Bestyrelsens projektudvalg har holdt sit første møde og er klar til et opstartsmøde med ledelsen af PLE, Bornholms største entreprenørvirksomhed, fredag den 21. juni. Her skal de enkelte projekter gennemgås og grundlaget for tilbudsgivning aftales.

Bestyrelsen forventer på nuværende tidspunkt, at ejerne har indbetalt ca. 5 mio. kr. pr. 1. oktober 2024. Det er derfor besluttet at igangsætte de første seks projekter i vedligeholdelsesplanen, dvs. de udvendige vedligeholdelsesarbejder inkl. hulmursisolering. Desuden skal vi have løst et problem med fugt i kælderen, og det er nødvendigt at udvide containerskuret, så Strandslot bliver klar til affaldssortering, der starter 1. oktober.

På generalforsamlingen i april blev bestyrelsen spurgt, om vi sender vedligeholdelsesprojekterne i udbud. Det har vi besluttet ikke at gøre direkte. Vi ønsker at have en hovedentreprenør, som kan påtage sig ansvaret for alle entrepriserne. Vi har valgt PLE, for vi kender dem og de kender os fra det store terrasse- og salonprojekt. Desuden er PLE lokale på Bornholm, hvilket er en fordel. Når det drejer sig om under- og fagentrepriser, har vi aftalt med PLE’s ledelse, at selskabet indhenter flere tilbud, som vi bliver præsenteret for, og vi er med til at beslutte, hvem der skal have opgaverne.

Etableringen af det nye varmesystem – den største enkeltpost blandt vedligeholdelsesprojekterne – indgår ikke i hovedentreprisen. Her har vi efter rådgivning af vores energikonsulent Jan Sandberg valgt Vejleby VVS ud fra en vurdering af virksomhedens kompetencer og erfaring.