RCI-kalenderen (periodekalenderen)

  MEGET VIGTIG LÆSNING!​

  Det er dit eget ansvar, at du ankommer på den rigtige dag!​

 DATOEN I RCI kalenderen​ ER ALTID DIN ANKOMST LØRDAG! *)

I RCI kalenderen kan du tjekke ANKOMSTDATOEN for den lejlighedsuge, du   ejer. Gå ind under timeshare-ugenummeret, og se under det respektive   årstal, hvilken ankomstdato, der gælder i det pågældende år - for DIN uge.

*)I ugerne 51 og 52 er startdatoerne dog ALTID den 22 dec. og 29 dec.

 Vær opmærksom på, at periodekalenderen, også kaldet RCI kalenderen,   benytter   et særligt uge nummererings system, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende   med den almindelige kalenders nummerering. Det skyldes, at timeshare  uge nr. 1   altid starter på den første lørdag i hvert kalenderår (som i visse tilfælde er   i rest-   erne af sidste års uge 53). Det er RCI kalenderens uge nummererings system,   og   ikke den almindelige kalenders, der gælder for din(e) lejlighedsuge(r).

​ 

 I kalenderen er der kolonner i henholdsvis rød og sort. I de sorte kolonner er time-   share ugenumrene forskellige ​fra den almindelige kalenders ugenumre. I de røde   kolonner er timeshare ugenumrene identiske med den almindelige kalender så du     ankommer om lørdagen ugen før og opholder dig på Slottet i din egen uge!

 ... men det er altid selve ankomst lørdagen *) der gælder som første dag i din   periode på Strandslot. Ejendomsinspektøren har desværre alt for ofte set, at gæster   kommer en uge for tidligt, idet det meste af deres faktiske ferieuge ligger EFTER  det uge-nummer (hvor ankomst lørdagen ligger), de har i deres skøde, i årene     med sorte tal!

  Eksempel: Har du en lejlighed i f.eks. uge 11, er ankomstdatoen i f.eks. 2018   lørdag den 17. marts og du opholder dig til den 24. marts - altså i uge 12!

 Er dette logisk? Nææ, måske ikke... men her anskueliggøres fænomenet med   et   eksempel, hvor den første lørdag på året, for det meste, ligger i uge 1, hvilket så 

 er anderledes i 2021 og 2022, hvor årets første lørdag ligger i uge 53 og I er i jeres   lejlighed i den uge, I ejer. ​lillesmiley

 Kalenderen fra 2030 til 2049 ses HER

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, DK-3770 Allinge   •   Telefon: +45 5648 0315   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook