RCI-kalenderen (periodekalenderen)

  MEGET VIGTIG LÆSNING!!!

 Vær opmærksom på, at periodekalenderen, også kaldet RCI kalenderen,   benytter   et særligt uge nummererings system, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende   med den almindelige kalenders nummerering. Det skyldes, at timeshare  uge nr. 1   altid starter på den første lørdag i hvert kalenderår (som i visse tilfælde er   i rest-   erne af sidste års uge 53). Det er RCI kalenderens uge nummererings system,   og   ikke den almindelige kalenders, der gælder for din(e) lejlighedsuge(r).

DATOEN I RCI kalenderen​ ER ALTID DIN ANKOMST LØRDAG! *)

 I RCI kalenderen kan du tjekke ANKOMST DATOEN for den lejlighedsuge, du   ejer.   Gå ind under timeshare-ugenummeret, og se under de respektive årstal,   hvilken   ankomstdato, der gælder i det pågældende år - for DIN uge.

*)  I uge 51 er startdatoen dog altid den 22. dec. og i uge 52 den 29. dec.!


 I kalenderen er der kolonner i henholdsvis rød og blå. I de blå kolonner   er  time-   share ugenumrene forskellige ​fra den almindelige kalenders ugenumre. I de   røde   kolonner er timeshare ugenumrene identiske med den almindelige kalender...

 ... men det er altid selve ankomst lørdagen *) der gælder som første dag i din   periode på Strandslot. Administrator har desværre alt for ofte set, at gæster   kommer en uge for tidligt, fordi det meste af deres faktiske ferieuge ligger EFTER   det uge-nummer (hvor ankomst lørdagen ligger), de har i deres skøde! 

  Eksempel: Har du en lejlighed i f.eks. uge 11, er ankomstdatoen i 2018 lørdag   den 17. marts og du opholder dig til den 24. marts - altså det meste af uge 12!

 Er dette logisk? Nææ, måske ikke... men her anskueliggøres fænomenet med   et   eksempel, hvor den første lørdag på året, for det meste, ligger i uge 1, hvilket så 

 er anderledes i 2021 og 2022, hvor årets første lørdag ligger i uge 53.  ​lillesmiley

 Kalenderen fra 2030 til 2049 ses HER

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook