Udlejning af din lejlighedsuge                penge

       Nyttigt at vide, hvis du vil udleje din Strandslot uge.​

Denne side er en service til delejere, der ønsker at leje deres uge ud. Send en mail til ejerforeningenstrandslot@hotmail.com med oplysninger svarende til nedenstående rubrikker. Så kan det være, at du får en email eller opringning fra én, der er interesseret.

​Når du lejer ud, så HUSK altid, så snart udlejningen er aftalt, at give Strandslot besked om lejligheds nr. og uge - og navn på din lejer samt oplysning om ankomstdato og antal personer. Vær opmærksom på RCI kalenderens ugenummereringer. Og HUSK, i egen interesse, at afmelde annonceringen, når lejligheden er udlejet.

Betaling skal ske parterne imellem og er ejerforeningen uvedkommende. I henhold til vedtægternes § 2.5 er det altid ejeren, der hæfter for eventuelle skader.

                                                            ​Læs også ejerforeningens regler for udlejning nederst på denne side.

​              STARTDATO               ​  LEJLIGHEDS NR.           PRIS PR. UGE              TELEFON/EMAIL TIL EJER
​            (RCI UGE NR.)       
(antal soveværelser*/sovepl.)         DKK           ​                    2020
​             


​             24. oktober (43)                  21 (2/6)                         4100                                  61261962

​             22. december (51)               25 (0/4)                         2500                                  27294065

​             29. december (52)               20 (0/4)                         2500                                  29240011                           
​                    2021

​             
27. marts (12)                      4 (1/4)                         2500                                  25291393

​               3. april (14)                       17 (0/4)                         2300                                  20770017

​               5. juni  (23)                         6 (1/4)                         4500                                  36757461

​               5. juni  (23)                       16 (2/6)                         6000                                  40599493
​          *) antal soveværelser = antal døre, der kan lukkes     

​       


​           Opdateret den 21. oktober, 2020
​           
T. Falstrup, webmaster
​ 

   

    Ejerforeningens regler for udlejning​

 Delejere er berettiget til at udleje deres lejlighedsuge(r) under forudsætning af, at forfaldne afgifter og eventuelle restancer for den pågældende lejlighedsuge er betalt. Ethvert udlejningsforhold er alene et forhold mellem delejer og lejer. Uanset hvordan en udlejning arrangeres, er man som delejer forpligtet til at sikre sig, at der ikke hviler nogen restancer på lejligheden, herunder evt. ubetalte gebyrer for husdyr, rengøring eller andet. Ejerforeningen påtager sig intet ansvar i tilfælde af at en lejer må afvises på grund af en restance på den lejede lejlighed.

 Hvis man som delejer udlejer sin lejlighedsuge, er man forpligtet til omgående at underrette Strandslots administration om, hvem lejlighedsugen er udlejet til, hvor mange personer, der ankommer samt ankomst- og afrejsedato for lejerne.

 Som udlejer skal man være opmærksom på ejerforeningens vedtægters § 2.5 om ansvar, som lyder: "Lejlighedsejeren er i brugsperioden ansvarlig for enhver skade, der ikke er foranlediget af sædvanlig slid og ælde. Det gælder skade på lejligheden, indbo samt fælles faciliteter, som er forvoldt af ejeren selv eller dennes husstand eller andre, som ejeren har givet adgang til lejligheden og de dertil knyttede faciliteter".

 Det er vigtigt, at man som udlejer, dels selv har styr på timesharekalenderen, dels informerer den, man udlejer til, om forskellen på ugeangivelserne i hhv. den almindelige kalender og timesharekalenderen. I den forbindelse er det et godt råd, at man udtrykkeligt oplyser lejeren om, præcis hvilken dato, der er ankomstdatoen.


  Venlig hilsen
​  Bestyrelsen

  

​Strandslot Sandvig   •   Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge   •   Telefon: 56 48 03 15   •   E-mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com   •   facebook-logo  Besøg os på Facebook